アトピー完治までの道のり

Boardroom-componenten aan de effectieve prestaties | Virtual boardroom | Board management software

Briefing Papers & Boardroom meeting & Board meeting software

De materialen betreffende de board moeten belanden samengevat plus board software opgemaakt opdat de bestuursleden zich heel gemakkelijk kunnen voorbereiden en zich kunnen concentreren op het belangrijkste kwesties ter voorbereiding op de bestuursvergadering. Papers die betrekking hebben op specifieke agendapunten moeten eerlijk worden gestructureerd, met rubrieken als ‘doel’, ‘achtergrond’, ‘risico’s’, ‘kwesties’, ‘impact’ en ‘aanbevelingen’. Briefing papers moeten is:

  • Kort, bondig en materiaal. Bestuursdocumenten die bij een bepaald agendapunt beluisteren, hoeven niet meer dan vier zelfs zes pagina’s te bestaan, met eventuele verdere details in de bijlagen. Veel directeuren klagen persoonlijk dat hun bestuurspapieren vaak twee keer zo lang zijn wanneer zou moeten.
  • Tijdig. Informatie dienen worden gedistribueerd, bij keuze in de handen van de directeuren, minstens vijf werkdagen van tevoren. Hierdoor inslikken bestuursleden – vooral niet-uitvoerende bestuurders, deze minder vertrouwd zijn aan het handelsbedrijf als uitvoerende bestuurders – de kwesties voor het vergadering volkomen bespreken.
  • Gericht plus actiegericht. In uw kranten dienen de kwestie ter bespreking worden voorgelegd, de risico’s van elk geïdentificeerd alternatief worden geëvalueerd, oplossingen word geboden voordat een effectieve aanpak met het probleem, en het bedrijfsvoering een duifje geven betreffende de te ondernemen actie. Het dienen duidelijk is wat een directeuren nodig hebben. Zijn dit een kwestie betreffende beslissing, enkel ter gegevens of door op erbij merken (indien uitgeoefend in de bestaande CEO / managementautoriteit)?

Wanneer een voorstel ingewikkelder is of aanvullende uitleg behoeft, zou de bestuur kunnen overwegen door de zaak te delegeren aan beslist comité van de raad of vanwege een-op-een briefings op te stellen met elke bestuurder door de promotor van het voorstel.

boardroom

Het rol van de voorzitter & Virtual boardroom & Boardroom meeting

Voor het bestuur van het bestuur en het optreden als facilitator en gids, een effectieve bestuursvoorzitter ben absoluut essentieel. Tijdens de houden van de vergaderingen moet een voorzitter:

  • Behoud het controle over de procedure zonder het discussie bij domineren, waarbij alle regisseurs gelijk behandeld worden. Helaas is het niet ongebruikelijk dat beslist voorzitter zijn of haar mening kenbaar maakt voordat alle directeuren hun mening kenbaar maken, waardoor beslist eerlijke uitwisseling van ideeën wordt voorkomen.
  • Vergemakkelijk de besluitvorming door een gericht debat te stimuleren, gebruik te maken van alle bijdragen, een constructieve discussie bij te moedigen en ervoor te zorgen dat werkelijke meningsverschillen word uitgelicht en opgelost. Bekwaam ondervragen helpt om ellende te verduidelijken en moedigt de volledige deelname met de directeuren aan.
  • Stuur het bord naar consensus. Dezelfde goede voorzitter zal steeds streven volgens een consensusbeslissing, niet alleen een beslissing op basisbeginsel van meerderheidsstem. (Zie Consensus opstellen, op pagina 26 voor meer informatie. ) In enige rechtsgebieden positie de statuten van de bedrijf toe dat de voorzitter de “beslissende stem” uitbrengt door een stembriefje op u bord bij verbreken. Tevens als dit wordt toegestaan, moet de stoel dat recht niet uitoefenen, daardoor het een spanningen op het bord verergert.
  • Zorg ervoor dat de beslissingen die belanden genomen correct worden begrepen en vastgelegd.